Disciplinas: Aikijiu-jutsu, akido, ninjutsu, judo, jiujitsu japonés, capoeira, kung-fu wushu, kung-fu nan shaolin, tai-chi, chin-kung, liangong.

Esta ficha ha recibido un total de 32 visitas